حرف دل

یادداشتهایی نه چندان متفاوت برای آنکه به یاد داشته باشم هرگز دل در گروی کسی ندهم.

ساقیا چون جام جمشیدی پر از می میکنی                                                         گرنه این دم فکر برگی میکنی کی میکنی                 من نه آنم کز تو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

شرمندتم

شرمندتم داغونم داغون خیلی دعام کن آبجی از فشار و غصه دارم میمیرم دعام کن از ته قلبم آرزو دارم که همیشه شاد بشی
/ 5 نظر / 26 بازدید
آبان 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
مهر 90
1 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
1 پست
دی 89
1 پست
آبان 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
1 پست
آبان 88
3 پست
مهر 88
6 پست
شهریور 88
10 پست
مرداد 88
12 پست
تیر 88
20 پست
خرداد 88
13 پست