غمزده

این زندگی غمزده غیر از قفسی نیست

تنها نفسی هست ولی هم نفسی نیست

این قدر نپرسید کجا رفت و کی آمد

اشعار پراکنده ی من مال کسی نیست

/ 3 نظر / 18 بازدید
فریادیاسکوت

وای حسام عالی بود ... این قدر نپرسید کجا رفت و کی آمد اشعار پراکنده ی من مال کسی نیست.... دلم برات تنگ شده حسام

فریادیاسکوت

یه دنیا ممنون یه دیا خوشحال شدم بابت تبریک تولدم فکر نمی کردم تبریک بگی ... مرسی