بگذار بمیرم که دگر هم سفری نیست
در سینه من فرصت عشق دگری نیست
بعد تو دلم عرصه تکرار بلا بود
آری از عشق دگر اینجا خبری نیست

/ 0 نظر / 28 بازدید