حلالم کن

سلام آبجی نمیدونم چی بگم بازم شدم باعث دردسرت تو رو خدا حلالم کن

شرمندتم

مردم و زنده شدم این چند وقت بخدامردم و زنده شدم

ایشالا که هرجا هستی شاد و سلامت و موفق باشی

حلالم کن

حلالم کن

تو رو خدا حلالم کن

 

گریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریه

/ 0 نظر / 24 بازدید