# تنهاترین_تنها
ساقیا چون جام جمشیدی پر از می میکنی                                                         گرنه این دم فکر برگی میکنی کی میکنی                 من نه آنم کز تو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید