اوج تنهایی

این شعرها دیگر برای هیچکس نیست
نه! در دلم انگار جای هیچکس نیست

آنقدر تنهایم که حتی دردهایم
دیگر شبیهِ دردهای هیچکس نیست

حتی نفس‌های مرا از من گرفتند
من مرده‌ام در من هوای هیچکس نیست

دنیای مرموزیست ما باید بدانیم
که هیچکس اینجا برای هیچکس نیست


من می‌روم هر چند می‌دانم که دیگر
پشت سرم حتی دعای هیچکس نیست

/ 0 نظر / 12 بازدید